Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21
Datum och tid: 2016-02-25 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Uppvaktning
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) representerat av Urban Rydin, skatteansvarig - angående skattefrågor som påverkar jord- och skogsbruk

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomstskatt (SkU16)
Justering
Motioner
Föredragande: Brynolf

5. Politik för hållbart företagande (SkU8y)
Justering
Skr. 2015/16:69 och motioner
Föredragande: Pyka

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 11.00Kammarbehandling onsdagen den 2 mars 2016
SkU16 Inkomstskatt
SkU21 En ny tullag (prop. 79)

Kammarbehandling onsdagen den 9 mars 2016
SkU18 Punktskatter
SkU19 Mervärdesskatt
SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet - ännu oklart med kammarbehandling
Bilagor