Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-03-03 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och departementsrådet Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet

2. Rådsslutsatser om framtiden för uppförandekoden för företagsbeskattning
Överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och departementsrådet Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet

3. Ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet - land-för-land-rapportering (DAC 4)
Överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson, finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Niklas Ekstrand och departementsrådet Fredrik Löfstedt, Finansdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)
Justering
Motioner
Föredragande: Åkerrén

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 mars 2016 kl. 10.00Kammarbehandling onsdagen den 2 mars 2016
SkU16 Inkomstskatt
SkU21 En ny tullag (prop. 79)


Kammarbehandling onsdagen den 9 mars 2016
SkU18 Punktskatter
SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet - ännu oklart med kammarbehandling


Bilagor