Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-03-17 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Information
Generaldirektör Ingemar Hansson, Merja Lohela, expert internationell företagsbeskattning, Margareta Nyström verksamhetsutvecklare ansvarig för internationella kontrollinsatser och Charlotta Wesslau rikssamordnare för insatsen internprissättning och vinstallokering Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet - land-för-landrapportering (SkU27)
Justering
Föredragande: Pyka

5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (SkU28)
Justering
Föredragande: Winter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 april 2016 kl. 11.00


Bilagor