Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:26 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26
Datum och tid: 2016-04-12 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-dokument

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:1898 av Saila Quicklund (M) till näringsutskottet

5. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)
Justering
Motioner
Föredragande: Pyka

6. Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien (SkU23)
Beredning
Prop. 2015/16:108
Föredragande: Winter

7. Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten (SkU24)
Beredning och ev. justering
Prop. 2015/16:107
Föredragande: Winter

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2015/16:75
Föredragande: Åkerrén

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:115
Föredragande: Pyka

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 april 2016 kl. 10.00


Bilagor