Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-04-21 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråden Jan Larsson och Claes Lundgren, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien (SkU23)
Justering
Prop. 2015/16:108
Föredragande: Winter

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU9y)
Justering
Skr. 2015/16:75
Föredragande: Åkerrén

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00

Bilagor