Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-04-26 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Implementering av BEPS och förslag till direktiv mot skatteundandraganden
Information
Krister Andersson, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv

2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU9y)
Justering
Skr. 2015/16:75
Föredragande: Åkerrén

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00

Bilagor