Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-01 09:30
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Skattetillägg:
Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (SkU4)
Beredning
Prop. 2014/15:131
Föredragande: Åkerrén

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
Information

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00


Kl. 10.00 i andrakammarsalen

6. Öppen utfrågning om Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens framtida verksamhet och regionala närvaro
Generaldirekör Ingemar Hansson, Skatteverket, generaltulldirektör Therese Mattsson, Tullverket, vikarierande rikskronofogde Erica Wass, Kronofogdemyndigheten samt projektledare Håkan Brynielsson, Sveriges Kommuner och Landsting och Göran Tunhammar, f.d. landshövding i Skåne län, f.d. VD i Svenskt Näringsliv

Bilagor