Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (SkU26)
Beredning
Prop. 2015/16:159 och motioner
Föredragande: Berggren

4. Mer film till fler -- en sammanhållen filmpolitik
Fråga om yttrande till kulturutskottet
Proposition 2015/16:132 och motioner
Föredragande: Wallin

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 10.00

Bilagor