Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-05-12 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson, finansråd Linda Haggren, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråden Jan Larsson och Claes Lundgren, Finansdepartementet

2. Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion
Inledande överläggning
Statssekreterare Charlotte Svensson med medarbetare, Finansdepartementet
KOM(2016) 26

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-dokument

6. Ärende- och sammanträdesplan

7. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2015/16:99 och motion
Föredragande: Brynolf

8. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Proposition 2015/16:100 och motioner
Föredragande: Åkerrén, Wallin, Brynolf, Pyka, Winter

9. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2015/16:101
Föredragande: Åkerrén

10. Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Fråga om yttrande till civilutskottet
Subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 198
SWD(2016) 117
SWD(2016) 118
Föredragande: Winter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor