Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik (SkU10y)
Justering
Prop. 2015/16:132 och motioner
Föredragande: Wallin

4. Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (SkU11y)
Justering
Subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 198
Föredragande: Winter

5. Redovisning av skatteutgifter 2016 (SkU25)
Beredning
Skrivelse 2015/16:98 och motioner
Föredragande: Winter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 10.00

Bilagor