Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-05-19 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Charlotte Svensson och finansråd Linda Haggren, Finansdepartementet

2. Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion
Fortsatt överläggning
Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Charlotte Svensson och finansråd Linda Haggren, Finansdepartementet
KOM(2016) 26

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (SkU26)
Justering
Prop. 2015/16:159 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 maj kl. 11.00

Bilagor