Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Vårändringsbudget för 2016 (SkU6y)
Justering
Prop. 2015/16:99 och motion
Föredragande: Brynolf

4. 2016 års ekonomiska vårproposition (SkU7y)
Justering
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: Åkerrén, Wallin, Brynolf, Pyka, Winter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 11.00

Bilagor