Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35
Datum och tid: 2016-06-07 11:00
Plats: Förstakammarsalen

Offentlig utfrågning gemensamt med utrikesutskottet
Politiken för global utveckling - skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

Bilagor