Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36
Datum och tid: 2016-06-09 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll från 2016-05-24 och 2016-06-07

2. Kanslimeddelande

3. Redovisning av skatteutgifter 2016 (SkU25)
Justering
Skr. 2015/16:98 och motioner
Föredragande: Winter

4. Ett svenskt tonnagebeskattningssystem (SkU22)
Beredning
Prop. 2015/16:127 och ev. motioner (motionstiden går ut 8/6)
Föredragande: Pyka

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00Uppvaktning omedelbart efter dagens sammanträde av Solkompaniet ang. solel
Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell, Vasakronans VD Fredrik Wirdenius och Familjebostäders miljöchef Helena Ulfsparre

Bilagor