Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Finansminister Magdalena Andersson och ämnesråd Claes Lundgren, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. EU-dokument

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 8.45. Därefter fortsätter sammanträdet med en offentlig utfrågning gemensamt med näringsutskottet i andrakammarsalen kl. 9.00-12.00.

Bilagor