Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-06-16 kl. 08:45

Torsdag 2016-06-16 kl. 08:45

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38
Datum och tid: 2016-06-16 08:45
Plats: RÖ 4-09

1. Ett svenskt tonnagebeskattningssystem (SkU22)
Fortsatt beredning och ev. justering
Prop. 2015/16:127 och motion
Föredragande: Pyka

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor


Kl. 9.00 - 12.00 - Förstakammarsalen

5. Offentlig utfrågning
Skatteutskottet och näringsutskottet håller offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning

Bilagor