Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ärendeplan för hösten 2015

4. Höständringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:2
Föredragande: Brynolf

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 10.00Gruppen för uppföljning och utvärdering sammanträder omedelbart efter dagens sammanträde


Kammarbehandling onsdagen den 21 oktober
SkU2 Informationsutbytesavtal med Niue (prop. 2014/15:134)
SkU3 Informationsutbytesavtal med Brunei (prop. 2014/15:133)
SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag (prop. 2014/15:129)Bilagor