Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-15 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-10-15 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (SkU4)
Fortsatt behandling
Prop. 2014/15:131 och motion
Föredragande: Åkerrén

4. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2016 (SkU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: Wallin, Brynolf, Åkerrén, Pyka och Winter

5. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: Pyka

6. Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU6)
Beredning
Prop. 2015/16:7
Föredragande: Brynolf

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: Brynolf

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 11.00

Kammarbehandling onsdagen den 21 oktober
SkU2 Informationsutbytesavtal med Niue (prop. 2014/15:134)
SkU3 Informationsutbytesavtal med Brunei (prop. 2014/15:133)
SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildning av företag (prop 2014/15:129)



Bilagor