Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2015-10-22 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (SkU4)
Justering
Prop. 2014/15:131 och motion
Föredragande: Åkerrén

4. Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU6)
Justering
Prop. 2015/16:7
Föredragande: Brynolf

5. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Justering
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: Pyka

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Torsdagen den 5 november 2015 kl. 10.00

Kammarbehandling onsdagen den 4 november
SkU4 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (prop. 2014/15:131)
SkU6 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (prop. 2015/16:7)Bilagor