Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-08 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skattefrågor i budgetpropositionen (SkU1y)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: Wallin, Pyka, Åkerrén, Berggren, Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Skattefrågor i budgetpropositionen - Skatterunda (FiU1), onsdagen den 23 november 2016

5. Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission (SkU7)
Beredning
Prop. 2016/17:7
Föredragande: Pyka

6. Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen (SkU8)
Beredning
Prop. 2016/17:14 och motion
Föredragande: Wallin

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november 2016 kl. 10.00


Bilagor