Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (SkU9)
Beredning
Prop. 2016/17:24 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning (SkU10)
Beredning
Prop. 2016/17:19 och motion
Föredragande: Winter

5. Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (SkU11)
Beredning
Prop. 2016/17:25 och motion
Föredragande: Pyka

6. Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter (SkU12)
Beredning
Prop. 2016/17:26
Föredragande: Berggren

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november 2016 kl. 10.00


Bilagor