Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-17 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission (SkU7)
Justering
Prop. 2016/17:7
Föredragande: Pyka

4. Anmälan om kammardebatt om Ändrade regler om beskattning vid fusion och fission (SkU7), torsdagen den 24 november 2016

5. Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdeskattelagen (SkU8)
Justering
Prop. 2016/17:14 och motion
Föredragande: Wallin

6. Anmälan om kammardebatt om Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdeskattelagen (SkU8), torsdagen den 24 november 2016

7. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 motioner
Föredragande: Åkerrén

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00

Bilagor