Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Winter
KOM(2016) 683

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Winter
KOM(2016) 685

5. Kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Pyka
KOM(2016) 686

6. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Åkerrén
KOM(2016) 687

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december 2016 kl. 10.00

Bilagor