Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2016-12-01 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer
Ev. överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-dokument

6. Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning.
Föredragande: Winter
KOM(2016) 683

7. Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning.
Föredragande: Winter
KOM(2016) 685

8. Kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning.
Föredragande: Pyka
KOM(2016) 686

9. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning.
Föredragande: Åkerrén
KOM(2016) 687

10. EU-förslag om öppna land-för-land-rapporter om multionationella företags inkomstskatteuppgifter
Fråga om mottagande av KOM(2016) 198 och åtföljande dokument samt faktapm 2015/16:81 från civilutskottet
Föredragande: Wallin

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträdeBilagor