Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas (SkU16)
Justering
Föredragande: Winter
KOM(2016) 685

4. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (SkU17)
Justering
Föredragande: Winter
KOM(2016) 683

5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (SkU18)
Justering
Föredragande: Pyka
KOM(2016) 686

6. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (SkU19)
Justering
Föredragande: Åkerrén
KOM(2016) 687

7. Kommissionens arbetsprogram
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2016) 710 inklusive bilagor
Föredragande:Wallin

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 17 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor