Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-02 10:30
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (SkU13)
Beredning
Prop. 2016/17:44
Föredragande: Åkerrén

4. Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet (SkU14)
Beredning
Prop. 2016/17:47 och motion
Föredragande: Winter

5. Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU15)
Beredning
Prop. 2016/17:49 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20)
Beredning
Prop. 2016/17:48
Föredragande: Pyka

7. Gruppen för uppföljning och utvärdering
Föredragande: Pyka

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00


Bilagor