Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-02-23 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (SUB-35-2016/17)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning. Ev. beslut
KOM(2016) 811, SWD(2016) 458, faktapromemoria 2016/17:FPM57
Föredragande: Wallin

4. Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (SkU13)
Justering
Prop. 2016/17:44
Föredragande: Åkerrén

5. Anmälan om kammardebatt om Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (SkU13), onsdagen den 1 mars 2017

6. Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet (SkU14)
Justering
Prop. 2016/17:47 och motion
Föredragande: Winter

7. Anmälan om kammardebatt om Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet (SkU14), onsdagen den 1 mars 2017

8. Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU15)
Justering
Prop. 2016/17:49 och motioner
Föredragande: Berggren

9. Anmälan om kammardebatt om Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU15), onsdagen den 1 mars 2017

10. Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20)
Justering
Prop. 2016/17:48
Föredragande: Pyka

11. Anmälan om kammardebatt om Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20), onsdagen den 1 mars 2017

12. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU23)
Beredning
Motioner
Föredragande: Pyka

13. Mervärdesskatt (SkU25)
Beredning
Motioner
Föredragande: Wallin

14. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU26)
Beredning
Motioner
Föredragande: Berggren

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 10.00

Bilagor