Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-02 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Inkomstskatt (SkU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Punktskatter (SkU24)
Beredning
Motioner
Föredragande: Winter

5. Reseberättelse - utskottsresa till Kenya februari 2017

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00


Bilagor