Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Inkomstskatt (SkU22)
Justering
Motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Anmälan om kammardebatt om Inkomstskatt (SkU22), onsdagen den 29 mars 2017

5. Mervärdesskatt (SkU25)
Justering
Motioner
Föredragande: Wallin

6. Anmälan om kammardebatt om Mervärdesskatt (SkU25), onsdagen den 29 mars 2017

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 12.30 i Skandiasalen (Obs! tid och plats)

Bilagor