Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Tisdag 2017-03-28 kl. 12:20

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-28 12:20
Plats: Skandiasalen

1. Aktuella EU-frågor
Information (gemensamt med finansutskottet)
Finansminister Magdalena Andersson


Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 10.30

Bilagor