Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-30 10:30
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU23)
Justering
Motioner
Föredragande: Pyka

4. Anmälan om kammardebatt om Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU23), torsdagen den 6 april 2017

5. Punktskatter (SkU24)
Justering
Motioner
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Punktskatter (SkU24), torsdagen den 6 april 2017

7. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU26)
Justering
Motioner
Föredragande: Wallin

8. Anmälan om kammardebatt om Skatteförfarande och folkbokföring (SkU26), torsdagen den 6 april 2017

9. Övriga frågor

10. Aktuella skattefrågor (kl. 11.00)
Information
Finansminister Magdalena Andersson

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00

Bilagor