Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-dokument

4. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21)
Beredning
Prop. 2016/17:58 och motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem (RiR 2016:20) (SkU27)
Beredning
Skr. 2016/17:81 och motion
Föredragande: Pyka

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: Åkerrén

7. En livsmedelsstrategi för Sverige
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: Winter

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: Wallin

9. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: Wallin

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00

Bilagor