Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Tullbrottsdatalag (SkU28)
Beredning
Prop. 2016/17:91 och motion
Föredragande: Pyka

4. Skattebrottsdatalag (SkU29)
Beredning
Prop. 2016/17:89 och motion
Föredragande: Pyka

5. Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (SkU30)
Beredning
Prop. 2016/17:141 och motion
Föredragande: Winter

6. Skatteförändringar med anledning av energiöverenskommelsen (SkU31)
Beredning
Prop. 2016/17:142
Föredragande: Winter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00

Bilagor