Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y)
Justering
Skr. 2016/17:75
Föredragande: Åkerrén

4. En livsmedelsstrategi för Sverige (SkU7y)
Justering
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: Winter

5. Vitbok om EU:s framtid (SkU8y)
Justering
KOM(2017) 2025
Föredragande: Wallin

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor