Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-05-04 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21)
Justering
Prop. 2016/17:58 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Anmälan om kammardebatt om Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21), onsdagen den 10 maj 2017

5. Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem (SkU27)
Justering
Skr. 2016/17:81 och motion
Föredragande: Pyka

6. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem (SkU27), onsdagen den 10 maj 2017

7. Tullbrottsdatalag (SkU28)
Justering
Prop. 2016/17:91 och motion
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Tullbrottsdatalag (SkU28), onsdagen den 10 maj 2017

9. Skattebrottsdatalag (SkU29)
Justering
Prop. 2016/17:89 och motion
Föredragande: Pyka

10. Anmälan om kammardebatt om Skattebrottsdatalag (SkU29), onsdagen den 10 maj 2017

11. Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (SkU30)
Justering
Prop. 2016/17:141 och motion
Föredragande: Winter

12. Anmälan om kammardebatt om Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (SkU30), tisdagen den 16 maj 2017

13. Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen (SkU31)
Justering
Prop. 2016/17:142
Föredragande: Winter

14. Anmälan om kammardebatt om Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen (SkU31), tisdagen den 16 maj 2017

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Tordagen den 11 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor