Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Tullbrottsdatalag (SkU28)
Fortsatt beredning och ev. justering
Prop.2016/17:91 och motion
Föredragande: Pyka

4. Skattebrottsdatalag (SkU29)
Fortsatt beredning och ev. justering
Prop. 2016/17:89 och motion
Föredragande: Pyka

5. 2017 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:100 och motioner
Föredragande: Wallin, Åkerrén, Pyka, Winter

6. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:99 och motion
Föredragande: Åkerrén

7. Överlämnande av skrivelse och motion
Fråga om överlämnande av skrivelse 2016/17:38 och motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) till finansutskottet

8. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2016/17:101
Föredragande: Wallin

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor