Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag om rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet
KOM(2016) 686 slutlig och faktapromemoria 2016/17:FPM27

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas och rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet
KOM(2016) 683, KOM(2016) 685 och faktapromemoria 2016/17:FPM26

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. EU-dokument

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor