Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. 2017 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)
Justering
Prop. 2016/17:100 och motioner
Föredragande: Pyka

4. Vårändringsbudget (SkU9y)
Justering
Prop. 2016/17:99 och motion
Föredragande: Åkerrén

5. Riksrevisionens granskning av regeringens redovisning av skatteutgifter
Information
Riksrevisor Ingvar Mattson, revisionsledare Peter Johansson och revisor Amina Peco, Riksrevisionen

6. Redovisning av skatteutgifter (SkU32)
Beredning
Skr. 2016/17:98 och motioner
Föredragande: Pyka

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 8.30.

Bilagor