Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-06-01 kl. 08:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 08:30

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-06-01 08:30
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Redovisning av skatteutgifter (SkU32)
Justering
Skr. 2016/17:98 och motioner
Föredragande: Pyka

4. Anmälan om kammardebatt om Redovisning av skatteutgifter (SkU32), onsdagen den 7 juni 2017

5. Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns (SkU33)
Beredning
Prop. 2016/17:169 och motion
Föredragande: Winter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00

Bilagor