Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-06-08 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns (SkU33)
Justering
Prop. 2016/17:169 och motion
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns (SkU33), torsdagen den 15 juni 2017

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 10.00

Bilagor