Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-09-29 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Claes Lundgren, ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet

2. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson, departementsråd Niklas Ekstrand, ämnesråd Claes Lundgren, ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet
KOM(2016) 452

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-dokument

6. Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan (SkU3)
Beredning och ev. justering
Prop. 2015/16:172
Föredragande: Berggren

7. Skatteavtal mellan Sverige och Armenien (SkU4)
Beredning och ev. justering
Prop. 2015/16:171
Föredragande: Berggren

8. Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (SkU5)
Beredning
Prop. 2015/16:191
Föredragande: Winter

9. Nytt regelverk om upphandling
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2015/16:195 och motioner
Föredragande: MP

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 11.00


Bilagor