Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-13 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (SkU5)
Justering
Prop.2015/16:191
Föredragande: Winter

4. Politik för global utveckling
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2015/16:182 och motioner
Föredragande: Winter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 11.00


Bilagor