Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 10.00


Bilagor