Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-21 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: Åkerrén

4. Anmälan om kammardebatt om Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1), onsdagen den 29 november 2017

5. Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall (SkU3)
Justering
Prop. 2017/18:16 och motion
Föredragande: Wallin

6. Anmälan om kammardebatt om Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall (SkU3), onsdagen den 29 november 2017

7. Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (SkU4)
Justering
Prop. 2017/18:8 och motioner
Föredragande: Åkerrén

8. Anmälan om kammardebatt om Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (SkU4), onsdagen den 29 november 2017

9. Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (SkU6)
Justering
Prop. 2017/18:28 och motion
Föredragande: Brynolf

10. Anmälan om kammardebatt om Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (SkU6), onsdagen den 29 november 2017

11. Kommissionens arbetsprogram för 2018 (SkU7y)
Justering
Föredragande: Wallin

12. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2016/17:1883 yrkande 1 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M) från socialutskottet

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 november 2017 kl. 11.00


Bilagor