Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-02-06 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Punktskatter (SkU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: Winter

4. Mervärdesskatt (SkU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: Wallin

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 10.00

Bilagor