Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. EU-dokument

4. Inkomstskatt (SkU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: Pyka

6. Skatteförfarande (SkU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: Berggren

7. Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur (SkU13)
Beredning
Prop. 2017/18:74 och motioner
Föredragande: Winter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor