Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Punktskatter (SkU10)
Justering
Motioner
Föredragande: Winter

4. Anmälan om kammardebatt om Punktskatter (SkU10), torsdagen den 22 mars 2018

5. Mervärdesskatt (SkU11)
Justering
Motioner
Föredragande: Wallin

6. Anmälan om kammardebatt om Mervärdesskatt (SkU11), torsdagen den 22 mars 2018

7. Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur (SkU13)
Justering
Prop. 2017/18:74 och motioner
Föredragande: Winter

8. Anmälan om kammardebatt om Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur (SkU13), torsdagen den 22 mars 2018

9. Personalliggare i fler verksamheter (SkU14)
Beredning
Prop. 2017/18:82 och motioner
Föredragande: Pyka

10. Övriga frågor

11. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Information om skatteförenklingsförslag för enskilda näringsidkare
Skattechef Urban Rydin och skattejurist Katarina Bartels, LRF

Kl. 10.50
12. Mervärdesskatt - gränsöverskridande handel mellan företag
Fortsatt överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 10.00


Bilagor