Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-03-15 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Skatteverket
Information
Generaldirektör Katrin Westling Palm åtföljd av Margareta Nyström, internationell samordnare och Marie Carlsson, chef för skatteavdelningen, Skatteverket

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

4. EU-dokument

5. Inkomstskatt (SkU8)
Justering
Motioner
Föredragande: Åkerrén

6. Anmälan om kammardebatt om Inkomstskatt (SkU8), tisdagen den 27 mars 2018

7. Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9)
Justering
Motioner
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU9), tisdagen den 27 mars 2018

9. Skatteförfarande (SkU12)
Justering
Motioner
Föredragande: Berggren

10. Anmälan om kammardebatt om Skatteförfarande (SkU12), tisdagen den 27 mars 2018

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 10.00

Bilagor