Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-03-22 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Personalliggare i fler verksamheter (SkU14)
Justering
Prop. 2017/18:82 och motioner
Föredragande: Pyka

4. Anmälan om kammardebatt om Personalliggare i fler verksamheter (SkU14), tisdagen den 27 mars 2018

5. Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning (SkU15)
Beredning. Ev. justering
Prop. 2017/18:95
Föredragande: Åkerrén

6. Anmälan om kammardebatt om anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning (SkU15), onsdagen den 18 april 2018

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00

Bilagor