Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-04-12 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. EU-dokument

4. Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (SkU16)
Beredning
Skr. 2017/18:124 och motion
Föredragande: Berggren

5. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (SkU10y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. justering
Skr. 2017/18:75
Föredragande: Åkerrén

6. En ny lag om ekonomiska föreningar
Fråga om yttrande till civilutskottet
Prop. 2017/18:185
Föredragande: Pyka

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00


Bilagor